لطفا صبر کنید ...برگه ها

پیشنهادات ویژه

پکیج های کامل مرکز دندانپزشکی دکتر سینا پیش نماز

شش ماهه

تومان150

خدمات دندانپزشکی عمومی
 • چکاپ کامل تمام دندانها20 تومان
 • لمینت یک دندان120 تومان
 • اصلاح لبخند دندان80 تومان
 • بلیچینگ دندان40 تومان

سفارش
ذخیره 180 تومان
شش ماهه

تومان250

خدمات دندانپزشکی تخصصی
 • چکاپ کامل20 تومان
 • خدمات پس از درمان 120 تومان
 • اصلاح لبخند دندان80 تومان
 • بلیچینگ دندان40 تومان
 • ایمپلنت یک دندان40 تومان

سفارش
جدید
یکساله

تومان650

خدمات کامل دندان پزشکی
 • چکاپ کامل تمام دندانها20 تومان
 • لمینت یک دندان120 تومان
 • اصلاح لبخند دندان80 تومان
 • بلیچینگ دندان40 تومان
 • ایمپلنت یک دندان40 تومان

سفارش

ورود به سیستم وقت ویزیت اینترنتی

ورود به سایت دندانپزشکی دکتر در سهند

وبسایت دوم دکتر سینا پیشنماز

ایمپلنت در تبریز

طراحی و برنامه نویسی توسط فناوری فرانیل